• امید بخش و نوید دهنده سلامتی
    بیمارستان ابن سینا
    امید بخش و نوید دهنده سلامتی

نوبت دهی بیمارستان ابن سینا نوبت دهی تلفنی 47900 - 021

خدمات الکترونیکی

پیام بنیان گذاران


کلینیک ها


مطالب پزشکی


انواع جراحی چاقی

انواع مختلف جراحی چاقی مانند اسلیو گاسترکتومی و حلقه گذاری معده وجود دارد که اندازه ...

انواع مختلف سردرد

درد در سر ممکن است به شکل مداوم یا متناوب باشد و می‌تواند باگذشت زمان ...