• امید بخش و نوید دهنده سلامتی
    بیمارستان ابن سینا
    امید بخش و نوید دهنده سلامتی

کلینیک های تخصصی بیمارستان ابن سینا در ایام تعطیلات نوروز دایر است نوبت دهی تلفنی 47900 - 021

خدمات الکترونیکی

پیام بنیان گذاران


کلینیک ها


مطالب پزشکی


آیا روزه داری می‌تواند در مبارزه با سرطان کمک کند؟

روزه داری شاید بتواند در درمان بیماری سرطان مؤثر باشد. شواهد زیادی وجود دارند که ...

همه چیز در مورد سونوگرافی بیضه

سونوگرافی بیضه روشی کم ریسک است که برای تشخیص طیفی از عارضه ها مانند پیچش ...