• امید بخش و نوید دهنده سلامتی
    بیمارستان ابن سینا
    امید بخش و نوید دهنده سلامتی

کلینیک های تخصصی بیمارستان ابن سینا در ایام تعطیلات نوروز دایر است نوبت دهی تلفنی 47900 - 021

خدمات الکترونیکی

پیام بنیان گذاران


کلینیک ها


مطالب پزشکی


سرطان پروستات: سونوگرافی و نمونه برداری پروستات

سونوگرافی و نمونه برداری پروستات هر دو نتایج غیرعادی تست دیجیتال رکتال و یا سطح ...

در کلینیک پزشکی ورزشی چه خدماتی ارائه می شود؟

با مراجعه به ” کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی بیمارستان ابن سینا ” می توانید کلیه ...