• امید بخش و نوید دهنده سلامتی
    بیمارستان ابن سینا
    امید بخش و نوید دهنده سلامتی

نوبت دهی بیمارستان ابن سینا نوبت دهی تلفنی 47900 - 021

خدمات الکترونیکی

پیام بنیان گذاران


کلینیک ها


مطالب پزشکی


همه چیز در مورد سکته مغزی

سکته های مغزی حملاتی مغزی هستند و در مواقعی که خونرسانی به مغز مسدود می ...

قند موجود در مواد غذایی مختلف چقدر است ؟

امروزه سبک زندگی تغییر یافته است و به سختی می توان تعادل مواد مغذی سالم ...