مديريت پرستاري

 

این دفتر در طبقه هفتم بيمارستان ابن سينا واقع شده است.  پرسنل دفتر پرستاري شامل مديرپرستاري، سوپروايزران آموزشي و باليني، سرپرستاران، پرستار، بهيار، كمك ‌بهيار، تكنسين اطاق‌عمل و تكنسين بيهوشي مي‌باشد. همچنين دفترپرستاري از ساير كاركنان مركز نيز در برخي شيفتها به عنوان سوپروايزر استفاده مي‌نمايد.

مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

دفتر پرستاري كيفيت، ايمني و اخلاق ‌محوري كه در اهداف و استراتژي هاي مجموعه درماني ابن سينا اشاره شده است ، سرلوحه كار خود قرار داده و طبق برنامه مدون، خدمات ايمن و با كيفيت به بيماران ارائه مي شود .
دفتر پرستاري از طريق سوپروايزران باليني مركز، طبق برنامه زمانبندي مدون، كيفيت ارائه خدمات پرستاري در بخشها را كنترل و نتايج را كتباً به واحدها اعلام مي‌نمايد. نياز آموزشي كاركنان بر اساس اين بررسي ها و همچنين از طريق نظرسنجي از ايشان تعيين و دوره‌هاي آموزشي مدون بصورت درون‌سازماني (درون‌بخشي، برون‌بخشي) و برون سازماني براي كاركنان برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردد.

مدیریت دفتر پرستاری: جناب آقاي مجيد احمدي هدايت مي باشد.

                                       بيمارستان تخصصي ابن سينا،مترون،مجيد احمدي هدايت،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟
فرايندهاي كليدي مديريت پرستاري عبارتند از :
مديريت ارزيابي (كنترل و نظارت)
مديريت آموزش
مديريت ارزشيابي
مديريت برنامه‌‌ريزي
كليه اين فرايندها در دفترپرستاري بطور مدون پيگيري و بر اجراي آن در بخشها كنترل و نظارت مي‌گردد.
نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری بر اساس این ارزیابی‌ها و همچنین از طریق فرمهای PDP تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی و برون سازمانی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

کلیه پرسنل جدیدالورود پرستاری در بدو ورود از طریق کلاسها و کارگاههای آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولیت و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون اموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرار می‌گیرند.


دفترپرستاري همواره آماده شنيدن نظرات، پيشنهادات، انتقادات و تجارب و راهنمائيهاي پرسنل پرستاري مي‌باشد.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050