معرفي توريسم درماني

 

 

توريسم درماني يا بعبارت ديگر گردشگري سلامت سفري است كه با هدف درمان در كشور مقصد انجام مي پذيرد ، يكي از دلايل اين نوع درمان عدم وجود شيوه هاي درماني مشابه و بعلت هزينه هاي بالا در كشور مبدا مي باشد. با توجه به تعرفه هاي پزشكي مناسب در ايران نسبت به ساير كشور هاي غربي و همسايه و ارائه خدمات پزشكي با كيفيت بالا بيمارستان ابن سينا با اهداف متعالي در ارائه خدمات تشخيصي و درماني و با تاسيس بخش جداگانه در اين زمينه شروع به كار نموده است.

direct line : +98 21 44001915   fax : +98 21 44070784   mobile : +989213642700

Email : IPD@Ebnesinahospital.com

 

ipd، پذيرش بيماران بين الملل،ipdبيمارستان ابن سينا ، بيماران خارجي بيمارستان ابن سينا،

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050