İbni Sina Xəstəxanasının Dəyərləri

 

1- Tibbi və İslami prosedurlarının tətbiqi

2- Bütün xəstələrimizə xidmətlərin bərabər bir şəkildə təmin edilməsinə istiqamətli ədalətli davranılması

3- Humanitar dəyər və hüquqlarının qorunması

4- Aktual elmlərə söykənən təşkilati işləyişinin qurulması

5- Xidmətlərin etkilendirilmesi

6- Xəstənin təhlükəsizliyini artırmaq

7- Xidmət sahələrin razılığını qazanmaq prinsipinə diqqət edilməsi

8- Resursları ən yaxşı şəkildə istifadə etmək qanununa fokuslanması

 

 

Contact Us

Address : Ayatallah Kashani Blv, Sadeqieh Sq, Tehran, Iran

Telephone :+98 21 47900

Fax :+98 21 44070784

Postal code : 1481798113

E-Mail : info@Ebnesinahospital.com