تاریخ 1396/10/03 زمان 13:13:07 بازدید 929
نشست ماهيانه انجمن بيمارستان هاي خصوصي درجه يك تهران در بيمارستان ابن سينا

برگزاري نشست ماهيانه انجمن بيمارستان هاي خصوصي درجه يك تهران با حضور مديران عامل محترم بيمارستان هاي خصوصي ، سه شنبه 28 آذر 96 در بيمارستان ابن سينا برگزار گرديد.

در اين نشست؛ اهم مسائل مرتبط با بيمارستان هاي خصوصي و راهكارهاي اجرائي پيشنهادي مطرح گرديد.

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050