تاریخ 1396/09/02 زمان 13:30:01 بازدید 1014
برگزاري ادامه جلسات سوپروايزران، سرپرستاران و مسئولين شيفت ها در بيمارستان ابن سينا

به گزارش روابط عمومي بيمارستان ابن سينا،  نشست کلیه سرپرستاران و سوپروایزران با حضور مجيد احمدي هدايت، مدیر محترم پرستاری ، روز سه شنبه 30 آبان ماه در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.

اقاي مجيد احمدي، مدير دفتر پرستاري در اين جلسه به پرسش و پاسخ و بررسي فعاليت هاي روزانه كادر درمان بيمارستان پرداختند و به اهميت آموزش در حين بستري و ترخيص بيماران اشاره كردند.

وي به موارد حائز اهميتي چون اصول اعتبار بخشي، اصول جلب رضايتمندي بيمار، نقش مهم پرستاران در تكريم ارباب رجوع ، اصول مسئولين شيفت ها و ... پرداختند.

مدير دفتر پرستاري در ميان همكاران با بيان سوالاتي شاخص ها و پروسيجرها را به آنها يادآوري و نسبت به اجراي دقيق آن تاكيد نمودند.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050