تاریخ 1396/07/18 زمان 09:22:23 بازدید 1107
كارگاه سه روزه تغذيه با شير مادر با امتياز بازآموزي در بيمارستان ابن سينا

كارگاه سه روزه تغذيه با شير مادر با امتياز بازآموزي از تاريخ 17 لغايت 19  مهر ماه در سالن اجتماعات مركز علمي كاربردي ابن سينا برگزار مي شود.

در آغاز اين كارگاه جناب آقاي مجيد احمدي هدايت مدير پرستاري بيمارستان ضمن عرض خوش آمد گويي به كليه مهمانان از زحمات آقاي دكتر انيسيان؛ قائم مقام مدير عامل بيمارستان ابن سينا در برنامه ريزي و مديريت برگزاري اين كارگاه تقدير و تشكر بعمل آورد و ضمن معرفي اجمالي بيمارستان به شركت كنندكان در كارگاه از دريافت لوح دوستدار كودك توسط بيمارستان خبر داد.

كارگاه ترويج شير مادر بيمارستان ابن سينا

وي در ادامه گفت: اميدواريم با حمايت هاي كادر مديريتي بيمارستان ابن سينا كه موفق به كسب عنوان درجه 1 در اعتباربخشي كشوري در سال 95  شد ، گام مهمي در ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و اجراي 10 گام دوستدار كودك برداريم.

آقاي دكتر عبائي مسئول فني بيمارستان؛ ضمن خوش آمد گوئي به آقاي دكتر خليل فريور، همكاران معاونت درمان ، سركار خانم فریبا فلاح زاده ، کارشناس ارشد مامایی و ساير شركت كنندگان، هدف اين كارگاه را اجراي كامل 10 گام دوستدار كودك و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد بيان كرده و اظهار داشتند مسئول فني حتي در تمام مراحل بستري تا ترخيص بر روند اجراي استاندارد نظارت خواهند كرد.

كارگاه ترويج شير مادر

در ادامه كارگاه با برگزاري پيش آزمون شروع و سخنراني جناب آقاي دكتر خليل فريور؛ متخصص بيماري هاي اطفال و كودكان در اولين روز كارگاه با موضوعاتي چون اهميت ترويج تغذيه با شير مادر در دوران بارداري، راه اندازي بيمارستان دوستدار كودك بعنوان يك بخش از استراتژي جهاني، نگرانيهاي مربوط به سلامت مادران و حمايت مداوم از مادران شير ده ادامه پيدا كرد.

كارگاه ترويج شير مادر بيمارستان ابن سينا

كارگاه ترويج شير مادر بيمارستان ابن سينا

 

اين كارگاه در سه روز با موضوعات ديگري چون:

عملكرد در هنگام زايمان و تاثير آن بر تغذيه با شير مادر

توليد شير

مهارتهاي برقراري ارتباط – چگونگي انتقال شير از پستان به شير خوار

روش هاي كمك و تسهيل تغذيه با شير مادر

شيرخواراني كه قادر به تغذيه از پستان نيستند

شيرخواران با نيازهاي خاص

راهنماي مادران براي تغذيه دو يا چند قلوها با شير مادر

خطرات بطري و پستانك و شير مصنوعي و نحوه تغذيه با فنجان

كمك به تغذيه با شير مادر

مادران شاغل و شيردهي

راهنماي مادران شاغل براي تغذيه با شير مادر

وضعيت صحيح شيردهي (بحث و فيلم)

كار گروهي برگزار خواهد شد.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050