تاریخ 1395/09/04 زمان 13:18:54 بازدید 936
برگزاري كارگاه احياي نوزاد با حضور پزشكان، پرستاران و ماما ها در مركز علمي كاربردي ابن سينا

 

كارگاه احياي نوزاد با حضور تعدادي از پزشكان و پرسنل شاغل در بخش هاي مختلف درماني برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومي بيمارستان ابن سينا اين برنامه آموزشي، در راستاي ارتقاء سطح آموزش در مركز و مهارت هاي باليني برگزار شد. در اين كارگاه مواردي چون اصول اوليه احيا ،احياي نوزاد نارس و لوله گذاري داخل تراشه را به صورت تئوري و عملي آموزش دادند.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050