تاریخ 1395/09/01 زمان 15:09:47 بازدید 836
حضور علمي بيمارستان ابن سينا در پنجمين كنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني ايران

معاون درمان بيمارستان ابن سينا و عضو هيئت مديره انجمن پزشكان قانوني ايران با شركت در پنجمين كنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني ايران نسبت به ارائه مقاله اقدام نمودند.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان ابن سينا؛ دكتر محمد كاظميان با مديريت دو پانل تخصصي در كنگره به جايگاه تخصصي پزشكي قانوني در مراكز درماني و نظام سلامت كه از مهمترين محورهاي اين كنگره محسوب مي شد پرداختند.

بخشي از وظايف محوله متخصصين پزشكي قانوني كه ابعاد علمي و فني آنها در قالب پژوهشها و مقالات مرتبط در كنگره ارائه شده است و در پانل ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته اند به قرار ذيل است :

  • پاسخگويي به مشاوره هاي تخصصي پزشكي قانوني پزشكان معالج ،كه در جريان روند درمان بيماران با چالشهاي قانوني يا اخلاقي مواجه مي گردند
  • نظارت بر اجراي صحيح صدور گواهي ها اعم از گواهي فوت و غيره از جهت علمي و قانوني
  • انجام مشاوره هاي تروماتولوژي
  • مشاركت با پزشكان معالج در اخذ رضايت و برائت در بيماران پر خطر
  • ارائه مشاوره در بيماران بد حال در بخشهاي ويژه جهت تبيين روند قانوني ادامه درمان عليرغم ممانعت بستگان وي
  • همچنين مشاوره هاي تخصصي در موارد سقط جنين، مرگ مغزي و زندگي نباتي
  • مشاوره در موارد كودك آزاري، سالمند آزاري و همسر آزاري
  • ارائه برنامه هاي آموزشي به پزشكان و پرستاران در پيشگيري از خطاهاي پزشكي
  • مديريت كميته هاي مورتاليتي و موربيديتي ،اخلاق پزشكي ،ايمني بيمار و پاسخگويي به بيمار و...

اين كنگره طي سه روز از تاريخ 12 تا 14 آبان ماه با حضور مهمانان خارجي از كشور آلمان ،اندونزي ،سوئيس ،مصر و الجزاير و كميته صليب سرخ جهاني در تالار همایش های بین المللی بیمارستان امام برگزار گرديد.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050